Vostè està aquí: Inici / Política de privacitat

El titular del domini d’aquest web, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

Galetes o Cookies

Aquest lloc web fa ús de cookies, les quals són petits fitxers de dades que es generen en el seu ordinador i que envien informació, però sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals del visitant. Vostè podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades per aquest lloc web, sense que això perjudiqui la possibilitat d'accedir als continguts. No obstant això, la desactivació de les mateixes podria impedir el bon funcionament del web.

Protecció de dades personals incloses en els formularis

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades personals que faciliteu en el formulari de contacte del web seran objecte de tractament i s’inclouran en el fitxer informatitzat, del qual el consultori n’és el responsable, amb l’exclusiva finalitat de mantenir la relació administrativa per gestionar la sol·licitud d’informació, enviar informació per correu postal i electrònic sobre serveis o activitats del consultori en relació amb les seves competències, i adreçar-vos qüestionaris de resposta voluntària, per mitjans tradicionals i electrònics, sobre el nivell de satisfacció referit a la qualitat del servei, a fi de poder-lo ampliar i millorar, si és el cas.

Cessió de dades de caràcter personal

El consultori Heras es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals només seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una llei ho estableix preceptivament.

Seguretat de les dades de caràcter personal

Les dades de caràcter personal subministrades a heras.cat seran tractades amb el grau de protecció legalment requerit, segons el Reial decret 994/1999, d’11 de Juny, i es prendran les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne el mal ús, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat i la sostracció per part de tercers, els quals les poden utilitzar per a finalitats fraudulentes o diferents d’aquelles per a les quals han estat sol·licitades a l’usuari.

Conducta Responsable

Tota la informació que faciliti haurà de ser veraç. A aquests efectes, vostè garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'enviament del formulari de contacte o correus electrònics. En tot cas vostè serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a aquest lloc web o a tercers per la informació que faciliti.
Vostè es compromet a actuar de forma responsable en aquest lloc web.