Tractament cognitiu conductual

Es basa en la idea de que la conducta humana és apresa i dotada de significats molt personals i esquemes cognitius.

Les tècniques més habituals són la desensibilització sistèmica, la reestructuració cognitiva (canvi el modus d'interpretar i valorar els fets practicant hàbits cognitius nous).

És molt útil per canviar pensaments erronis i idees irracionals, així com per identificar emocions, identificar pensaments basats amb exageracions i punts de vista excessivament subjectius.